В-Ф 
Виф-вэф-ваф и т.д. 
Фиви-фэвэ-фава и т.д. 
Фиффи-вивиффи - фэффи-вэвэффи и т.д. 
Фтивди-фтэвдэ и т.д. 
Фспри-фспрэ-фспра и т.д. 
Фофнова фуфайка фифеет в пору 

Т-Д 
Тидидит -тэдэдэт и т.д. 
Тидидить-тэдэдэть и т.д. 
Тит- дит тэт-дэт и т.д. 
Тить-дить тэть-дэть и т.д. 

Ц 
Все упраждения на С 
Циц-цэц-цац и т.д.
Цитци-цэтцэ-цатца и т.д.